VEVŐJUTALMAZÁSI PROGRAM

TÖRZSVÁSÁRÓLI SZABÁLYZAT

 

1.       TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA

1.1.   Gyémánt Sziget Kft. web áruházában, boltjaiban – 300 000 forintértékben – vásárlók részére bevezetett Vevő jutalmazási Program, amely a jelen szabályzatban rögzített feltételeknek megfelelő vásárlók, vehetnek részt, akik a vásárolt termékek után biztosított hűségpontok révén azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményekhez jutnak a boltokba.

1.2.   A Gyémánt Sziget Kft. lehetővé teszi, hogy minden 300 ezer forint, vagy azt meghaladó értékben általa forgalmazott terméket vásárló jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint részt vegyen a Programba és kérelmére „Törzsvásárlói Kártya” legyen részére kiadva.

1.3.   A „Törzsvásárlói Kártya” birtokosa Gyémánt Sziget Kft. üzleteibe saját részre történő vásárlásaik alkalmával a szabályzatban foglalt mértékű százalékos kedvezményt vehetik igénybe érvényes törzsvásárlói kártyájuk bemutatása esetén.

1.4.   A vevőjutalmazási program a kártyabirtokosok részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményeket, a Program szabályait a Gyémánt Sziget Kft. külön értesítés nélkül bármikor, egyoldalúan megváltoztathatja.

1.5.    A Vevőjutalmazási program határozatlan időre jön létre, azt a Gyémánt Sziget Kft. azonnali hatállyal, bármikor befejezheti, amennyiben a Program helyébe új törzsvásárlói programot léptet. Ettől eltérő esetben 2 hónapos értesítés mellett fejezheti be a vevőjutalmazási programot.

1.6.   A kártyabirtokos a törzsvásárlói kártyája használatával a mindenkori (aktuális) törzsvásárlói szabályzatban foglaltakat elfogadja.

1.7.   A Vevőjutalmazási programban való részvétellel kapcsolatban esetleg felmerülő adók, terhek és díjak kizárólag Résztvevőt terhelik.

1.8.   A vevőjutalmazási programba résztvevő elfogadja, hogy a jelen szabályzat értelmezésére kizárólagosan a Gyémánt Sziget Kft. jogosult, ezért minden ilyen jellegű döntése végleges.

 

2.       TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA KIBOCSÁTÁSA

2.1.   Törzsvásárlói Kártyát a Gyémánt Sziget Kft. dolgozói állítják ki, a Vevő által kitöltött és aláírt kérelembe szereplő adatok alapján.

2.2.   A Gyémánt Sziget Kft. nem ellenőrzi, hogy a kérelembe rögzített személyes adatok megfelelnek a valóságnak.

2.3.   A valótlan tartalmú adatszolgáltatásból eredő visszaélésekből bekövetkezett károk miatti igény a Törzsvásárlói Kártyát kibocsájtó Gyémánt Sziget Kft.-vel szemben nem érvényesíthető.

2.4.   A programba való részvétel feltétele a Gyémánt Sziget webáruházban, vagy boltjaiban történt 300 ezer forint, vagy azt meghaladó értékben történt vásárlás.

2.4.1. Ha nem egy összegben éri el a vásárló a 300 ezer forint értékhatárt, de az adott évben történt korábbi a vásárlásokat igazoló pénztárbizonylat(tok) alapján megállapítható, hogy vásárlásai összértéke elérte a 300 ezer forintos értékhatárt, a Gyémánt Sziget Kft. üzletében kérelmezheti a TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA részére történő kiadását.

2.4.2.  A Gyémánt Sziget Kft. üzletébe történt vásárlással egy időben a Vevőjutalmazási programhoz tartozó Törzsvásárlói Kártyát igényel, illetve nyilatkozatával magára nézve kötelezően elfogadja a Törzsvásárlói Program Szabályzatát.

2.5.   A Törzsvásárlói Kártya kedvezményét az első vásárláskor – Kártya igénylésének /kiadásának pillanatában is meg lehet adni.

2.6.   A Gyémánt Sziget munkavállalói a Törzsvásárlói Kártya kiadása iránti igényt nem terjeszthetnek elő.

2.7.   A törzsvásárlói kártya pótlása, illetve cseréje iránti igényt a Gyémánt Sziget Kft. üzleteiben lehet jelezni.

2.7.1. A kártya pótlása, illetve cseréje során az elveszett vagy megrongálódott kártya végleges letiltásra kerül, az eredeti kártya nem használható többé, azon az adatok visszaállítása nem lehetséges.

 

3.       TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYA HASZNÁLATA

3.1.   Minden természetes személy csak egy Törzsvásárlói Kártyát igényelhet.

3.2.   Minden Törzsvásárlói Kártya a Gyémánt Sziget Kft. tulajdona.

3.3.   A „Törzsvásárlói Kártya” esetleges elvesztése, eltűnése vagy bármilyen okból történő megsemmisülése esetén, annak minden következménye a programba Résztvevőt terheli.

3.4.   A Vevő a Törzsvásárlói kártyájának bemutatása mellett a termék saját célra vásárlása esetén a termék engedmények nélküli fogyasztói árából a hűségpontoknak megfelelő, 5% kedvezményt biztosít a Gyémánt Sziget Kft.

 

4.       KORLÁTOZÁSOK A VÁSÁRLÓI KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

4.1.   A Törzsvásárlói jogosultság a Törzsvásárlói Kártya kibocsájtásától számítva 1 évre szól.

4.2.   A Törzsvásárlói jogosultság újabb 1 évre történő meghosszabbításához és a törzsvásárlók számára biztosított kedvezmény igénybevételéhez legalább 150 000 forintértében eszközölt vásárlás szükséges.

4.3.   Az érvényes törzsvásárlói kártyával igénybe vehető kedvezmény semmilyen más kedvezménnyel nem vonható össze.

 

5.       VEVŐJUTALMAZÁSI PROGRAM ADATAINAK KEZELÉSE, VÉDELME

5.1.   A kártyabirtokosok által megadott adatokat a Gyémánt Sziget Kft. kezeli.

5.2.    A kártyaigényléssel egyidejűleg a kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a Gyémánt Sziget a személyes adatait a Kártyával végrehajtott tranzakciókra vonatkozóan feldolgozza, tárolja, a Vevőjutalmazási program működése szempontjából feldolgozza.

5.3.   A Gyémánt Sziget Kft. által megvalósított adatkezelés célja a Vevőjutalmazási program működtetése, a kártyák használatához kapcsolódó kedvezmények mértékével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő reklamációs ügyek rendezése.

5.4.   Az adatkezelés további célja lehet a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények tökéletesebb kiszolgálása érdekében,.

5.5.   A kártyabirtokos erre irányuló hozzájárulása esetén E-hírével formájában tájékoztatása a Gyémánt Sziget  Kft. által bevezetett új üzleti lehetőségekről.

5.6.   A kártyaigénylő lap kitöltésével és aláírásával a kártyabirtokos hozzájárul, hogy személyes adataira, illetve a kártyával végrehajtott ügyleteire vonatkozóan a fent leírt adatkezelést a Gyémánt Sziget Kft. végrehajtsa.

5.7.   A kártyabirtokos jogosult az adatkezelési hozzájárulását írásos formában részlegesen vagy teljesen visszavonni. A visszavonó nyilatkozat egyúttal a Programban való részvétel megszüntetését jelenti a kártyabirtokos részéről.

5.8.   Gyémánt Sziget a kártyabirtokosok adatait kizárólag a Vevőjutalmazási program működésének időtartama alatt tárolhatja. A kártyabirtokos adatait a kártyabirtokosnak a Vevőjutalmazási program való részvétele, illetve magának a programnak a megszűnése napjától számított legfeljebb 25 nap elteltével a Gyémánt Szigetnek Kft.-nek törölnie kell.

 

6.       FELELŐSSÉG

6.1.   A Gyémánt Sziget Kft. nem felel a törzsvásárlói kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya ellopása, elvesztése, megsemmisülése, megsérülése következtében keletkezett károkért.

6.2.   A kártyabirtokos a Programmal kapcsolatban felmerülő bármely panaszát, kérését a Gyémánt Sziget Kft. bármely üzletében előadhatja.

7.       A Kártyabirtokos a Vevőjutalmazási programba való részvételét bármikor írásba megszüntetheti.

 

8.       VÁLTOZÁSOK  BEVEZETÉSE

8.1.Vevőjutalmazási programhoz kapcsolódó kedvezmény mértékét, a kedvezmény igénybevételének feltételei a Gyémánt Sziget előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztathatja.

8.2.A Kártyabirtokosokat a feltételek változásairól az üzletekben elhelyezett tájékoztató formájában  kell  értesíteni.

 

9.       KEDVEZMÉNYEKKEL VÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK MEGHATÁROZÁSA

9.1.A kedvezmény csak az üzletben található  termékre vonatkozik.

 

9.2. Az egyedi megrendelésre érkezett termékekre és a Gyémánt Sziget üzleteiben elérhető szolgáltatásokra a kedvezmény nem vehető igénybe.